Drukuj print

Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Janów Lubelski. ECO Energetyczny Janów Lubelski etap II

Kategoria: RPO WL 2014-2020
Lata trwania: 2017
Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Janów Lubelski. ECO Energetyczny Janów Lubelski etap II

 

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 4 489 523,39 zł

Dofinansowanie EFRR: 3 737 769,67 zł

Wkład własny: 751 753,72 zł

Realizacja: 2017

 

Opis projektu:

W ramach projektu, na terenie gminy Janów Lubelski, zamontowano 304 szt. instalacji solarnych w budynkach prywatnych oraz zamontowano 136 kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą.

facebook youtube