środa, 23 styczeń 2019, Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Pogoda w Janowie

OSP Zofianka Górna

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zofiance Górnej sięga końcówki lat 20 ubiegłego wieku.

W styczniu 1929 roku w janowskim tartaku wybuchł groźny pożar. Próby ugaszenia go były utrudnione przez fatalne warunki pogodowe. Z powodu silnej zawiei, mrozu i słabej widoczności miejscowa jednostka Straży Pożarnej przy wsparciu miejscowej ludności nie mogła opanować żywiołu. Na pomoc wezwano ludność z odległej o 3,5 km Zofianki Górnej, która masowo wspomogła działania janowskich strażaków, co przyczyniło się do skutecznego opanowania pożaru. Po niespełna miesiącu mieszkańcy Zofianki uczestniczyli w kolejnej akcji ratowniczej, kiedy to pożar wybuchł w zabudowaniach pani Marianny Blachy. Sytuacja była o tyle trudna, iż zabudowania ogarnięte pożarem, znajdowały się w bliskim sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego. Szybka interwencja mieszkańców wioski pozwoliła na ugaszenie pożaru w zarodku.
 
Świadkiem zmagań mieszkańców Zofianki Górnej z żywiołem był ówczesny starosta janowski – Leon Zamecznik. Z jego inicjatywy oraz dużej grupy miejscowych gospodarzy powołano do życia w kwietniu 1929 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Zofiance Górnej, w której skład wchodziło 24 założycieli wraz ze starostą jako członkiem honorowym.
 
Członkami pierwszego zarządu OSP byli:
 • Leon Zamecznik – Prezes
 • Franciszek Pałka – Naczelnik
 • Tomasz Kaproń – Sekretarz
 • Jan Ciupak – Gospodarz
 • Józef Portka – Skarbnik
 • Marcin Kokoszka – Członek zarządu
 • Kuźnicki Łukasz – Członek zarządu
W 1930 roku przystąpiono do budowy strażnicy i w tym samym roku wyposażono ze środków gminnych jednostkę w najpotrzebniejszy sprzęt, między innymi w sikawkę ręczną. Czas okupacji był dla okolicznej ludności trudny, wielu mieszkańców poniosło śmierć, w tym znaleźli się również druhowie służący przy OSP. W roku 1952 wyposażenie OSP zostało uzupełnione o pierwszą motopompę ufundowaną przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej.
 
W roku 1954 w wyniku głosowania nowym Prezesem OSP Zofianka Górna został Antoni Bąk, Zastępcą Prezesa Jan Ciupak, Gospodarzem Kokoszka Jan, a Naczelnikiem Franciszek Kokoszka. Zarząd w takim składzie sprawował swe funkcje aż do roku 2006.
W 1969 na wyposażenie jednostko przybył samochód marki ,,Żuk’’ oraz druga motopompa. 
Z początkiem roku 1970 druhowie oraz mieszkańcy Zofianki Górnej podjęli się dużego przedsięwzięcia, jakim była budowa nowoczesnej jak na owe czasy remizy. Po oddaniu budynku do użytku zaadaptowano go na szkołę, do której uczęszczały tutejsze dzieci. Szkoła spełniając swe cele wychowawczo-dydaktyczne funkcjonowała do roku 2002. 
W roku 1985 zastąpiono stary samochód nowszym modelem ,,Żuka’’, który ze swym nowocześniejszym wyposażeniem pozwalał na efektywniejszą pracę w sytuacjach zagrożenia pożarowego. W pięćdziesiątą rocznicę działalności, za ofiarną służbę mieszkańcy wsi ufundowali jednostce sztandar w 1978 roku.
W roku 2006 stary Zarząd oddał władzę na ręce młodszego pokolenia. 
 
Na walnym zebraniu członków OSP wybrano:
 • Prezes: Jan Portka
 • V-ce Prezes Naczelnik: Józef Gajór
 • Zastępca Naczelnika: Rząd Józef
 • Zastępca Prezesa: Pituch Zbigniew
 • Sekretarz: Kiełbowicz Nikodem
 • Gospodarz: Mazur Marcin
 • Skarbnik: Orzeł Daniel
Od 2011 roku Gospodarzem jest Gajór Marcin, a Skarbnikiem Mazur Marcin.
Zarząd w tym składzie funkcjonował w latach 2006 – 2011. Kadencja ta obfitowała w liczne działania o charakterze społecznym, profilaktycznym i przeciwpożarowym. 
 
Nowy zarząd rozpoczął swe działanie od doposażenia jednostki w nowy sprzęt, taki jak pompa szlamowa, agregat prądotwórczy, ubrania specjalne wraz z obuwiem oraz plecak medyczny wraz z wyposażeniem do ratownictwa medycznego ufundowany przez Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej ,,SAS’’. OSP dostała również samochód marki ,,LUBLIN III’’, a starego ,,Żuka’’ przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście.
Chcąc przyciągnąć nowe, młode osoby do szeregów OSP skoncentrowano się na uprzątnięciu placu przyległego do budynku remizy, w celu zagospodarowania go na boisko sportowe. Druhowie dostali również stół do ping-ponga oraz grę „Piłkarzyki”. Między innymi owe działania przyczyniły się do założenia w 2007 roku sekcji młodzieżowej, a w niedalekim czasie w szeregach Druhów powitano pierwsze kobiety.
Od roku 2008 poczyniono pierwsze starania odnośnie modernizacji budynku remizy. Przedstawiciele OSP – druhowie Józef Gajór, Jan Portka, Sołtys Adam Krzos oraz Radny Tomasz Kaproń zwrócili się z pismem do burmistrza Janowa Lubelskiego – Krzysztofa Kołtysia o oficjalne ustosunkowanie się do podjęcia działań.
Dzięki przychylności Burmistrza oraz zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego w 2009 roku sporządzono plan prac remontowych wraz z projektem budynku. Dokumenty te wraz z pozostałą dokumentacją złożono do konkursu. Pozytywne rozpatrzenie wniosku pozwoliło na rozpoczęcie prac remontowych już w 2009 roku. W przetargu wyłoniono przedsiębiorstwo pana Józefa Króla, które zakończyło prace remontowe w listopadzie 2010 roku. Efektem prac remontowych jest ten oto budynek, z nową instalacją sanitarną, grzewczą, zapleczem kuchennym, dwoma garażami oraz zagospodarowaniem terenu na plac zabaw. 
 
Do dnia dzisiejszego OSP prowadząc swą działalność statutową czyni starania, przyczyniające się do wyposażenia budynku w sprzęty niezbędne do prowadzenia społeczno – kulturalno - sportowej działalności. Efektem tego jest zakup zastawy stołowej, stołów i krzeseł oraz sprzętu AGD. W ramach współpracy z Gminą zostało utworzone Centrum Komputerowe, a wspólna inicjatywa ze Stowarzyszeniem Aktywizacji Społecznej zaowocowało realizacją projektu skierowanego do dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Zofianki Górnej. 
OSP jest stale w kontakcie z Krzysztofem Kokoszką, który wspiera działania jednostki dobrą radą, jak i również okazjonalnym doposażeniem w nowy sprzęt.
W dniu 5 czerwca 2011roku odbyła się uroczystość oddania do użytku w godne ręce strażaków  Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu. 
W uroczystości otwarcia udział wzięli: Starosta Janowski, Burmistrz Janowa Lubelskiego, Komendanci  Powiatowi  Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim i Bochni, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskicm, radni gminy na czele z Przewodniczącą Rady  oraz strażacy z terenu gminy  Janów Lubelski i sąsiadującej  Zofianki Dolnej. Poświęcenia Wiejskiego Domu Kultury i Sportu dokonał Ks. Kanonik Jan Sobczak,  a oficjalnego przekazania dokonał Burmistrz  Krzysztof Kołtyś. Zasłużeni strażacy z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Henryka Dygusia otrzymali Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa,  oraz z rąk  Prezesa Zarządu Wojewódzkiego LOK Stanisława Dąbrowskiego Brązowe i Srebrne Medale za zasługi dla  LOK. Uroczystość uświetniała orkiestra dęta Janowskiego Domu Kultury.
 
Ochotnicza Straż Pożarna biorąc pod swą opiekę Wiejskie Centrum Kultury i Sportu pragnie efektywnie oraz atrakcyjnie zagospodarować nową przestrzeń, przyczyniając się do propagowania wiedzy przeciwpożarowej, postawy patriotycznej oraz aktywizowania okolicznej ludności niezależnie od wieku i płci. W lipcu 2011 roku OSP Zofianka Górna zorganizowała imprezę kulturalną „Dzień Dziecka” dla miejscowych dzieci i młodzieży.
 
Za sprawą komendanta PSP z Bochni mł. bryg. Krzysztofa Kokoszki 28 kwietnia 2012 roku jednostka OSP Zofianka Górna pozyskała samochód gaśniczy marki „STAR 244\2,5 16”, który został przekazany przez wójta gminy Łapanów, Jerzego Kulika z OSP Tarnawa.
 
Jednostka OSP Zofianka Górna uczestniczyła w uroczystości „Dni Łapanowa” w dniu 22 lipca 2012 roku za zaproszeniem Wójta Gminy Łapanów.
 
OSP Zofianka Górna uczestniczyła w obchodach Dnia Strażaka 4 maja 2014 roku z okazji dnia św. Floriana w Momotach Górnych, udział wzięli druhny i druhowie. 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www