Odbywa się pierwsze w wolnej Polsce posiedzenie nowo ukonstytuowanego Sejmiku Powiatowego w Janowie Lubelskim.