W Janowie formują się pierwsze zalążki nowej władzy, organizuje się straż obywatelska. Datę tę uznaje się za dzień odzyskania niepodległości przez Janów.