Rozpoczyna się rok szkolny w pierwszym w Janowie gimnazjum.