W Królestwie Kongresowym wprowadzone zostają nowe przepisy o podziale administracyjnym, w miejsce dotychczasowych powiatów wprowadzone zostają obwody, a Janów zostaje stolicą nowo utworzonego obwodu zamojskiego.