Stanisław Zamoyski zleca swej administracji utworzenie w Janowie cechów wąskiego i szerokiego sukna oraz wybudowanie folusza.