Przywilej Andrzeja Zamoyskiego odbiera mieszczanom prawo propinacji wódki, piwa i miodu.