Jan Jakub Zamoyski dziewiąty ordynat postanowił zrzec się Ordynacji przekazując ją swemu bratu – Andrzejowi.