Anna Zamoyska Podskarbini Wielka Koronna wydaje uniwersał w sprawie scalenia gruntów należących do Janowa.