Marcin Zamoyski wydaje przywilej potwierdzający wysokość czynszu - 30 zł z łanu, wpłacanego do kasy skarbu ordynackiego.