Marcin Zamoyski przywilejem zatwierdza nadanie nowych gruntów: 5 łanów wzdłuż gościńca krzemienieckiego ( w kierunku Frampola) oraz 7 łanów wzdłuż drogi prowadzącej w kierunku Modliborzyc.