Jan Sobiepan Zamoyski przekazuje kościół i klasztor w Janowie OO. Dominikanom.