OO. Dominikanie oficjalnie przejmują kościół i klasztor w Janowie.