Decyzją biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebnickiego powstaje w Janowie klasztor OO. Dominikanów.