W związku z wyniszczeniem Janowa w okresie walk z Chmielnickim, król Jan Kazimierz uwalnia Janów od wszelkich ciężarów wojskowych.