Jan Zamoyski zezwala Żydom na swobodne osiedlenie się w mieście.