Przywilej lokacyjny wydany przez króla Władysława IV zezwala Katarzynie z Ostroga Zamoyskiej na założenie miasteczka Biała.