W kościele OO. Jezuitów w Jarosławiu odbył się ślub fundatorki Janowa Katarzyny Ostrogskiej z Tomaszem Zamoyskim.