Wykaz nieruchomości położonej na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczonej do oddania w najem - dz. nr 2179/1