Okazja do nawiązania kontaktów handlowych z przesiębiorcami z Nevady - 17 października 2017 r., Lublin