Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi