Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Janów Lubelski za 2016 rok