Janowskie podmioty ES i podmioty działające na rzecz ekonomii społecznej