Jak założyć podmiot ekonomii społecznej - wybrane przykłady