Wzory pełnomocnictwa do umów z mieszkańcami na montaż kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i instalacji fotowoltaicznych