Pogoda w Janowie

wtorek, 11 grudzień 2018, Imieniny: Damazego, Waldemara, Artura

Władysław Anasiewicz

Władysław Anasiewicz
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego

Na wniosek grupy radnych Rada Miejska w dniu 13 lipca 2010 r. na XLVII sesji Rady Miejskiej nadała tytuł Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski Władysławowi Anasiewiczowi.

Pan Władysław Leszek Anasiewicz ur. 20 maja 1928 r. w Zembrzycach.. W latach 1934 – 1940 uczył się w szkole podstawowej w Głusku k/Lublina. W czasie okupacji ukończył 4 klasy gimnazjum, uczęszczając na tajne komplety. Po wyzwoleniu Lublina w 1944 r. rozpoczął naukę w LO im. Stanisława Staszica w Lublinie. Maturę uzyskał w 1946 r. W tym czasie, zainspirowany pracą wuja chirurga – dawnego Legionisty walczącego u boku Józefa Piłsudskiego i ordynatora oddziału chirurgicznego szpitala Szarytek w Lublinie, postanowił zostać lekarzem. Jesienią 1946 r. rozpoczął studia na wydziale lekarskim UMCS w Lublinie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w kwietniu 1952 r. Po uzyskaniu absolutorium od września 1951 r. rozpoczął pracę, jako asystent w II Klinice Chirurgii AM w Lublinie, gdzie pracował do 1960 r. Okres ten to czas intensywnej nauki i szkolenia zawodowego pod okiem wybitnych chirurgów (prof. Skubiszewskiego i prof. Zakrysia), w czasie którego uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej oraz stanowisko starszego asystenta. Był to czas wytężonej pracy w Klinice oraz w terenie, gdzie wielokrotnie był delegowany do pracy w Białej Podlaskiej, Janowie Lubelskim, Radzyniu Podlaskim, Poniatowej. Okres ten to również czas tworzenia rodziny i domu. W 1957 r. zawarł związek małżeński z Krystyną Kuczyńską – pielęgniarką instrumentariuszką tej samej II Kliniki Chirurgicznej. 

Od kwietnia 1961 pan Anasiewicz na stałe związany jest z Janowem Lubelskim. Od samego początku objął stanowisko dyrektora szpitala powiatowego w Janowie i jednocześnie dyrektora oddziału chirurgii. Korzystając z doświadczeń wyniesionych z pracy w klinice, zajął się organizacją i poprawą warunków pracy, szkoleniem kadry medycznej i pozyskaniem nowych pracowników. W tym czasie uzyskał dwie specjalizacje II stopnia: z chirurgii ogólnej i z zakresu organizacji ochrony zdrowia, odbył liczne kursy doskonalące, oraz miesięczny kurs z organizacji ochrony zdrowia w Leeds w Anglii (będąc stypendystą WHO). Mając na uwadze rosnące potrzeby mieszkańców rozwijającego się miasta i powiatu w 1974 roku pan Anasiewicz zainicjował budowę nowego szpitala w Janowie Lubelskim. W tym bezprecedensowym przedsięwzięciu uzyskał wsparcie i aprobatę kierownictwa Wydziału Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie oraz Departamentu Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia. Rok 1981 był rokiem zakończenia budowy szpitala i wtedy rozpoczął się II etap, tj. wyposażenie poszczególnych oddziałów, zaczynając od bloku operacyjnego, a na profesjonalnym zapleczu technicznym kończąc. W czasie budowy nowego szpitala Pan Władysław Anasiewicz uczestniczył we wszystkich naradach technicznych oraz codziennie przebywał na placu budowy. Budowa szpitala była jego wielką pasją i wyzwaniem. Doskonale łączył pracę lekarza z obowiązkami związanymi z budową i wyposażeniem nowej placówki.

W tym okresie czynnie uczestniczył także w rozbudowie, modernizacji i budowie 14 ośrodków zdrowia, osiedla mieszkaniowego przy szpitalu oraz stacji pogotowia ratunkowego. Do roku 1994 tj. do czasu przejścia na emeryturę pełnił funkcję ordynatora oddziału chirurgii. Pozostał czynnym zawodowo lekarzem pracując w poradni chirurgicznej. Przez cały okres pracy zawodowej związany był z Domem Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Od 1999r. pracuje, jako chirurg w poradni chirurgicznej NZOZ ”ZDROWIE”. W czasie pełnienia obowiązków ordynatora tj. od 1960 do1994 roku wykształcił 22 lekarzy specjalistów chirurgów, wiele czasu poświęcał również na prace społeczne, jako radny powiatowy i działacz PCK. Za całokształt pracy zawodowej i społecznej otrzymał liczne odznaczenia państwowe.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www