Pogoda w Janowie

środa, 14 listopad 2018, Imieniny: Rogera, Serafina, Agaty

Ksiądz Kanonik Franciszek Trochonowicz

Ksiądz Kanonik Franciszek Trochonowicz
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego

Ksiądz kanonik Franciszek Trochonowicz, proboszcz parafii janowskiej urodził się 23 listopada 1906 r. we wsi Ostrówki, w dekanacie ratoszyńskim na Podlasiu. Uczęszczał do szkoły średniej w Białej Podlaskiej, gdzie w 1937 r. uzyskał maturę. W tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchowego w Lublinie. Zarówno gimnazjum jak i seminarium ukończył z wyróżnieniem.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich został wysłany na studia do Lowanium w Belgii, gdzie ukończył Wydział społeczno - gospodarczy magna cum laude - ze stopniem magistra. Będąc w Belgii przez pewien czas pracował w okręgu Charleleroi jako duszpasterz. Swoimi kazaniami i całą działalnością przywiązał górników do Kościoła i Ojczyzny.
To właśnie on stworzył bazę materialną dla polskiego duszpasterstwa, przekonując zarząd kopalń węglowych w Belgii, że w jego interesie leży troska o stan moralny polskich górników. Wymagało to wyasygnowania odpowiednich funduszy na cele duszpastersko- społeczno-charytatywne. Praktyka ta stała się tradycją. Wkrótce ks. Trochonowicz został odwołany do swej diecezji i nie mógł kontynuować swego dzieła.

Po przyjeździe do Polski otrzymał stanowisko wikariusza w Zamościu z misją organizowania duszpasterstwa młodzieży na Zamojszczyźnie. Z pomocą przyszli mu miejscowi księża oraz późniejszy męczennik z Dachau P. Starowiejski z Łaszczowa. Działalność ta wywołała duży entuzjazm religijny i patriotyczny wśród młodzieży.

W czasie okupacji ks. Trochonowicz był tłumaczem pośrednikiem i obrońcą przed okupantem. Włączył się też w obronę kultury polskiej. Przebywał w dwóch obozach koncentracyjnych. Przez pół roku w Oranieburgu oraz cztery i pół roku w Dachau. Z obozu do Polski powrócił w 1945 r.

Z chwilą powołania „Caritasu” została powierzona mu funkcja dyrektora tej organizacji w diecezji lubelskiej. Działalność charytatywna prowadzona przez księdza była różnorodna, pomagał młodzieży w dostaniu się do szkół, organizował kolonie dla dzieci oraz darmowe posiłki w przedszkolach. Zakładał żłobki i przedszkola nie tylko na terenie Lublina. Gdy w 1950 r. „Caritas” stał się własnością PRL, ksiądz Trochonowicz odszedł. Niedługo po tym dostał propozycje pracy na KUL-u jako dyrektor gospodarczy uczelni. Odmówił jednak, gdyż otrzymał wówczas nominację na proboszcza i dziekana w Kraśniku. Jednak po pięciu latach pracy w Kraśniku pod naciskiem władz PRL-u na Kurie, został przeniesiony do Janowa Lubelskiego. Parafie janowską objął 27 stycznia 1955 r. i pełnił obowiązki proboszcza, zaś w 1956 r. został nominowany dziekanem dekanatu janowskiego.

W ciągu kilkunastu lat jego działalności w Janowie odremontował gruntownie zakrystie, drewniane podłogi w zakrystii i w obchodach wymienił na lastryko, wyremontował krużganki, odnowił dach nad nawą główną i wieżę, wybudował na dziedzińcu kościelnym nową dzwonnicę, uporządkował archiwum parafialne dotyczące kościoła i klasztoru. Wszystkie sale katechetyczne na terenie plebanii oraz w wioskach wyposażone zostały w urządzenia potrzebna do katechizacji. Cmentarz grzebalny został w całości otoczony nowym murowanym parkanem. Przez cały czas, przy wszystkich prowadzonych pracach posługiwał się metoda szarwarkową. Po śmierci pozostawił opracowane plany ogrzewania plebanii i kościoła, które miały być realizowane w bieżącym roku.

Ksiądz Trochonowicz odznaczał się rozległa wiedzą historyczną. Pisał niedokończoną monografię parafii Biała-Janów.
Zmarł na zawał mięśnia sercowego 19 marca 1969 r. o godz. 7.00 w szpitalu w Lublinie. Pogrzeb prowadził biskup lubelski ksiądz profesor dr hab. Piotr Kałwa. Wzięła w nim udział niezliczona rzesza ludzi, w tym 170 księży. Ksiądz Trochonowicz pochowany został na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim.

Tekst: Aneta Malinowska

Źródła:

  1. Archiwum Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim.

Dodano: 9 listopada 2010 r.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www