Pogoda w Janowie

poniedziałek, 17 grudzień 2018, Imieniny: Olimpii, Łazarza, Jolanty

Ks. Kan. Jan Sobczak

Ks. Kan. Jan Sobczak
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego

Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 października 2008 r. radni jednomyślnie podjęli uchwałę o nadaniu ks. kan. Janowi Sobczakowi, proboszczowi parafii p.w. św. Królowej Jadwigi tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”. Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpili Radni Miejscy. 

Ks. Kanonik Jan Sobczak urodził się 8 sierpnia 1938 roku w Kocudzy, w parafii p.w. św. Jana Nepomucena we Frampolu, w której został ochrzczony.

Po ukończeniu podstawowego, a następnie średniego stopnia edukacji wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 16 maja 1963 roku. Pracował w lubelskich i podlubelskich parafiach, a następnie wyjechał do Afryki, gdzie pracował jako misjonarz w Zambii i RPA. W 1996 roku powrócił z misji do macierzystej diecezji lubelskiej.

W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaistniała w Janowie potrzeba utworzenia drugiej parafii. Ks. Kan. Jan Sobczak został oddelegowany do naszej sandomierskiej diecezji i powołany na budowniczego i proboszcza nowej parafii.

Z wielkim zaangażowaniem i pasją podjął się tego zadania. Nowa parafia tworzyła się spontanicznie, a nowa wspólnota parafialna integrowała się na placu budowy przy wznoszeniu świątyni.

Ks. Jan wraz z wiernymi od razu przystąpił do wznoszenia kolejnych obiektów sakralnych. Oto niektóre daty z przebiegu budowy:

  • Kwiecień 1996r. – wznoszenie (demontaż i montaż) kościoła św. Barbary podarowanego parafii przez parafię św. Barbary w Tarnobrzegu,
  • 1 maja 1996r. – procesjonalne przejście od macierzystej parafii św. Jana Chrzciciela i pierwsza Msza Święta w kościele św. Barbary,
  • 28 maja 1996r. – poświęcenie kościoła św. Barbary przez ks. Bpa Wacława Świerzawskiego i ustalenie granic nowej parafii,
  • 6 grudnia 1997r. – poświęcenie dzwonnicy i figury św. Jadwigi Królowej oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy kościół,
  • 20 czerwca 1999r. – konsekracja nowego kościoła p.w. św. Jadwigi Królowej,
  • 8 czerwca 2000r. – poświęcenie wikariatu w domu parafialnym,
  • 19 marca 2002 r. – poświęcenie figury św. Józefa przy domu parafialnym.

Imponujące, a nawet rekordowe tempo budowy było wynikiem osobistego zaangażowania ks. Proboszcza Jana i przykładnej współpracy z wiernymi. Dzięki ich uaktywnieniu, ich czynnej pomocy i wsparciu finansowemu szybko wzbogacało się wyposażenie świątyni. Już na samym początku ks. Jan zamówił do jej wnętrza rzeźby: Jezusa Ukrzyżowanego, św. Jadwigi Królowej i św. Barbary oraz płaskorzeźby: stacje Drogi Krzyżowej i tryptyk o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Splendoru dodają świątyni przepiękne organy, które zostały poświęcone w dniu 1 czerwca 2003r. Pierwszy koncert wykonał mistrz muzyki organowej, Michał Dąbrowski – organista z bazyliki św. Krzyża w Warszawie. Potem ks. Kanonik organizował koncerty innych organmistrzów, które przyciągały wielbicieli muzyki organowej.

Dzięki darczyńcom, których pozyskiwał ks. Jan, parafia otrzymała cztery dzwony (jeden z nich sponsorował ks. proboszcz osobiście), obraz Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Janowskiej, figurkę Matki Bożej Fatimskiej, chrzcielnicę, ambonkę, statuę Ojca Świętego Jana Pawła II na froncie kościoła, obraz św. Ojca Pio i św. Michała Archanioła oraz inne dary.

Działalność nowej parafii ożywiła życie religijne naszego miasta. Widoczna jest współpraca obu parafii, np. w organizowaniu uroczystości Bożego Ciała, Dni Kultury Chrześcijańskiej, Pieszej Pielgrzymki Ziemi Janowskiej na Jasną Górę.

Dodano: 12 marca 2010 r. r.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www