Pogoda w Janowie

poniedziałek, 17 grudzień 2018, Imieniny: Olimpii, Łazarza, Jolanty

Krzysztof Adam Kołtyś

Krzysztof Adam Kołtyś
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego

Na wniosek grupy radnych Rada Miejska w dniu 13 lipca 2010 r. na XLVII sesji Rady Miejskiej nadała tytuł Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski Krzysztofowi Kołtysiowi.

Pan Krzysztof Kołtyś od 1998 roku piastuje urząd Burmistrza Janowa Lubelskiego, sprawując swoją funkcję już trzecią kadencję. Cieszy się wielkim poparciem, życzliwością i zaufaniem mieszkańców Gminy Janów Lubelski. Jest człowiekiem dobrze przygotowanym do pełnienia tej funkcji, posiada odpowiednie wykształcenie, jak również cechy osobowościowe, pretendujące go do przewodzenia społeczności. Wykonuje swoje obowiązki w sposób uczciwy i odpowiedzialny, konsekwentnie dążąc do osiągnięcia zamierzonych celów.

Janów Lubelski za kadencji Burmistrza Krzysztofa Kołtysia przeszedł radykalne przeobrażenie. Był i jest jednym wielkim placem budowy i terenem rozwoju gospodarczego. Jednym z głównych priorytetów Burmistrza Janowa Lubelskiego jest pozyskiwanie środków unijnych na realizację projektów finansowanych z Unii Europejskiej i na tej płaszczyźnie odnosi liczne sukcesy. W ostatnich latach wybudowano nowoczesną krytą pływalnię „OTYLIA”, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, zrewitalizowano centrum Janowa Lubelskiego, w tym rynek, infrastrukturę informatyczną na terenie miasta z bezpłatnym dostępem do Internetu. Dzięki staraniom Pana Krzysztofa Kołtysia doprowadzono do realizacji szereg inicjatyw, m. in. modernizację Janowskiego Ośrodka Kultury, modernizację remizy w Momotach Dolnych, realizację Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego na bazie remiz w Białej i Zofiance Górnej. Dzięki skuteczności w pozyskiwaniu funduszy unijnych wielokrotnie zdobywał czołowe miejsca w rankingach krajowych. Za te osiągnięcia zdobył 2 miejsce w konkursie krajowym Europejczyk Roku 2009, a gmina Janów Lubelski uzyskała Certyfikat Mistrzowska Gmina 2009/2010, przyznawany dla gmin działających najsprawniej i najskuteczniej zaspokajających potrzeby swoich mieszkańców.

Burmistrz Janowa Lubelskiego, mając na uwadze rozwój gminy i poprawę warunków życia jej mieszkańców, dba o to, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla przyciągnięcia potencjalnych inwestorów. W Janowie Lubelskim w 2008r. utworzona została Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (TSSE), obecnie trwają prace przy uzbrojeniu tychże terenów inwestycyjnych.

Pan Krzysztof Kołtyś podczas swojej kadencji doprowadził także do ożywienia działalności kulturalnej i generowania ruchu turystycznego w Janowie, wspierając i włączając się w takie imprezy jak: „Gryczaki”, „Leśny Skarbiec”, Zawody Konne, Festiwal Filmowy „FART” czy wreszcie Jarmark Garncarski w Łążku Ordynackim.

Na uwagę zasługuje także działalność Pana Kołtysia w Ochotniczej Straży Pożarnej, do której wstąpił w 2004 roku. Wtedy też został wybrany na Prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Janowie Lubelskim, którą to funkcję pełni do dziś. Będąc Prezesem przyczynił się bardzo do zaktywizowania ruchu strażackiego w gminie. Za jego kadencji zakupiono między innymi 4 samochody pożarnicze, szereg sprzętu pożarniczego i umundurowanie dla wszystkich strażaków.

Pan Krzysztof Kołtyś jest człowiekiem uczciwym i odpowiedzialnym, zaś swoją owocną pracą i zaangażowaniem zdobył wielkie zaufanie społeczeństwa gminy, o czym świadczy wybranie go po raz trzeci na urząd burmistrza.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www