piątek, 28 luty 2020, Imieniny: Romana, Makarego, Lutomira

Pogoda w Janowie

Józef Łukasiewicz

Józef Łukasiewicz
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski” otrzymał podczas tej samej Sesji również Pan Józef Łukasiewicz. Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Tomczyk.

Pan Józef Łukasiewicz, słynący ze swojej nieugiętej postawy patriotycznej, to przede wszystkim propagator i krzewiciel postaw patriotycznych wśród janowskiej młodzieży, z którą spotyka się od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W 1980 roku Jego dom i Jego osoba stanowiły wsparcie moralne i merytoryczne dla założycieli „Solidarności” na naszym terenie. W okresie stanu wojennego przyczynił się do rozpowszechnienia pism i literatury drugiego obiegu, sam również pisał artykuły o treści patriotycznej i antykomunistycznej.

Jest wielkim społecznikiem zaangażowanym w życie miasta Janowa Lubelskiego. W końcu latach osiemdziesiątych był organizatorem Komitetów Obywatelskich w naszym regionie, współtwórcą stowarzyszenia „Przymierze” w 2002 r., twórcą Społecznego Komitetu Pomocy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Równem na Wołyniu. Efektem tej działalności było wsparcie udzielone przy odbudowie kościołów na Ukrainie w dekanacie równieńskim.

W roku 1986 Pan Józef Łukasiewicz wraz z ks. Stanisławem Budzyńskim przyczynił się do renowacji kapliczki św. Antoniego na Kruczku, wybudowania w tym miejscu Drogi Krzyżowej obrazującej martyrologię narodu polskiego i postawienia pomnika Żołnierzom AK z oddziału „Ojca Jana” walczącym w Lasach Janowskich w czasie II wojny światowej.

Pan Józef Łukasiewicz jest wielkim promotorem miasta Janowa Lubelskiego i naszego powiatu. Dzięki jego zaangażowaniu powstało wiele wydawnictw i publikacji, między innymi:

  1. 1. „Nieobojętni” - miesięcznik Komitetu Obywatelskiego wydawany w latach 1989 –1994 r.
  2. 2. „Róża w Rodzinie" - pierwszy numer tego dwumiesięcznika ukazał się 8 września 1992 r. Pismo zawiera kalendarium i kronikę wydarzeń parafialnych, okolicznościowe artykuły nawiązujące do aktualnie przeżywanych świąt liturgicznych, jest też miejsce dla kącika poetyckiego. Drukowane są w nim odcinki pamiętników pisanych w latach okupacji czy na zesłaniu. 
  3. 3. „Wołyń bliżej" - kwartalnik Społecznego Komitetu Pomocy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Równem na Wołyniu. Kwartalnik wychodzi regularnie od początku 1994 r. do 2008 r. do 59 wydania.
  4. 4. „Janowski Kurier Związkowy", miesięcznik związków zawodowych „Solidarność” wydawany w latach 1995 - 2001,
  5. 5. „Janów Lubelski 1640-2000” - książka opisująca historię miasta od momentu powstania do roku 2000 r.
  6. 6. „Gazeta Milenijna” to pismo parafii Momoty ukazujące się od 2000 r. co dwa-trzy miesiące. Gazeta jest redagowana przez obecnego proboszcza, ks. Dariusza Sochę, a jej składem komputerowym zajmuje się p. Józef Łukasiewicz.
  7. 7. Albumy: „Kalwarie Ziemi Lubelskiej” i ”Drogowskazy wiary. Kapliczki i krzyże Ziemi Janowskiej” wydane w Sandomierzu 2002 r. i 2003 r., których był współautorem,
  8. 8. „Janowskie Korzenie”- 11 listopada 2003 r. ukazał się pierwszy numer kwartalnika wydawanego przez Stowarzyszenie PRZYMIERZE. Pismo ma charakter almanachu, w którym zamieszczane są przede wszystkim artykuły o historii, kulturze i tradycji Ziemi Janowskiej. W większości mają one charakter źródłowy. Są ilustrowane archiwalnymi zdjęciami.
  9. 9. „Śladami Jezusa. 25 lat Janowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę” wydane w 2007 r. w Janowie Lubelskim.

Pan Józef Łukasiewicz był autorem wielu artykułów w czasopismach lokalnych i regionalnych. Jego mieszkanie to miejsce, w którym powstało wiele cennych inicjatyw społecznych, np.: redakcja kwartalnika „Wołyń Bliżej” czy Fundacji Bractwa „Deus vult”.

W roku 2008 w Lublinie podczas uroczystości poprzedzającej oficjalne otwarcie III Kongresu Kultury Chrześcijańskiej za swą pracę publicystyczną otrzymał wyróżnienie Memoria Iustorum za budowanie dialogu polsko-ukraińskiego. Wyróżnienie Memoria Iustorum - Pamięć Sprawiedliwych ustanowił w 2006 roku abp Józef Życiński. Są nim honorowani Polacy i Ukraińcy, którzy potrafią wykazać się chrześcijańską postawą wobec tragicznych wydarzeń historii Polski i Ukrainy oraz pracują na rzecz budowy dobrych relacji między oboma narodami.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www