piątek, 28 luty 2020, Imieniny: Romana, Makarego, Lutomira

Pogoda w Janowie

Doktor Jeremiasz Sowiadkowski

Doktor Jeremiasz Sowiadkowski
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego

Urodzony 13 lipca 1902 roku w Pniowie. Żona Ewa Seweryna Sowiakowska, córka Ewa Sowiakowska, chirurg w Janowskim szpitalu.

Studia lekarskie ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1928 roku pracował w Oddziale Zakaźnym Państwowego Szpitala im. Łazarza w Krakowie. Pracował jako asystent profesora Ostrowskiego w Klinice Chirurgicznej we Lwowie. W czasie pracy w Klinice uzyskał wysokie kwalifikacje zawodowe jak również opublikował wiele prac w dziedzinie chirurgii. Dr Sowiakowski objął dyrekcję szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim na przełomie 1933/1934 r. Oprócz pracy organizatorskiej, administracyjnej i zawodowej ogłosił wiele publikacji drukowanych w ówczesnych tygodnikach i miesięcznikach lekarskich. Odbitki swoich prac z okresu przedwojennego jak i powojennego przekazał tutejszemu szpitalowi. To właśnie on przyczynił się do odbudowania szpitala w Janowie Lubelskim. Rozwinął i unowocześnił szpital. Została zorganizowana sala operacyjna. Zaczęto prowadzić operacje. W 1935 r. został wybudowany nowoczesny jak na ówczesne czasy pawilon szpitalny, w którym znajdowała się sala operacyjna z zapleczem, sale zabiegowe, porodówka i sale łóżkowe mieszczące około 40 łóżek. Stworzono oddział chirurgiczny i ginekologiczno - położniczy, prowadzony przez dyrektora szpitala i ordynatora oddziału J. Sowiakowskiego. Wtedy już szpital posiadał osobny oddział zakaźny i oddział chorób wewnętrznych. Jednocześnie za dr Sowiakowskim przybyło kilku lekarzy, którzy rozpoczynali swą pracę na dość trudnym terenie. W 1935 roku jako pierwszy przeprowadził w janowskim szpitalu operacje rzadkiego jak na owe czasy zabiegu otwarcia worka osierdziowego i usunięcia pocisku z mięśnia sercowego z pomyślnym wynikiem.
Doktor Sowiakowski był także działaczem PCK. Opuścili Janów po II wojnie Światowej. W 1956 roku przeżył zawał serca. W 1972 roku została nadana mu godność Honorowego Obywatela miasta Janowa Lubelskiego. Zmarł 19 sierpnia 1985 roku.

Tekst: Aneta Malinowska

Źródła:

  1. Józef Trześniak, Ludzie lata pionierskich w: „Nasze sprawy”, nr 9 (349), maj 1978, str. 3.
  2. Archiwum Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim: relacja pani Ewy Sowiakowskiej-Grabowskiej (córka dr Sowiakowskiego).

Dodano: 20 sierpnia 2010 r.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www