Pogoda w Janowie

poniedziałek, 10 grudzień 2018, Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii

Bogumiła Szewc

Bogumiła Szewc
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego

Na wniosek Burmistrza Janowa Lubelskiego Rada Miejska w dniu 13 lipca 2010 r. na XLVII sesji Rady Miejskiej nadała tytuł Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski Bogumile Szewc.

Pani Bogumiła Szewc urodziła się 8 stycznia 1948 r. Po ukończeniu podstawowego, a następnie średniego stopnia edukacji, podjęła pracę w Powiatowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Janowie Lubelskim, gdzie pracowała do 1975 roku. Kolejne miejsca pracy to Bank Rolny w Janowie Lubelskim, Państwowy Ośrodek Maszyn i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Janowie Lubelskim. Pracując w Państwowym Ośrodku Maszyn podjęła studia zaoczne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, na wydziale ekonomii, które ukończyła w 1979 r., uzyskując tytuł magistra.

10 sierpnia 1991 r. pani Bogumiła Szewc została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy Janów Lubelski. W zakresie realizowanych zadań pani Bogumiła wyraźnie wyróżnia się spośród kadry pracowniczej. Posiada umiejętność planowania i organizacji pracy, oraz racjonalnego wykorzystania czasu pracy. Osiąga bardzo wysokie wyniki, będące efektem wysokich kwalifikacji zawodowych, systematycznego dokształcania i ustawicznego rozwoju. Pani Bogumiła Szewc, jako osoba odpowiadająca za płynność finansową gminy Janów Lubelski, bierze udział w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących inwestycji gminnych. Podczas pełnienia przez nią funkcji skarbnika, Janów Lubelski przeszedł radykalne zmiany, a ostatnie lata pokazują, jak odważne wyzwania inwestycyjne i finansowe zostały zrealizowane. Pani Skarbnik aktywnie uczestniczyła w procesach pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów zarówno dużych inwestycyjnych jak też projektów tzw. miękkich, promocyjnych. Prowadzi również rozliczenia finansowe wszystkich działań, dla których zostały pozyskane dotacje z Funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych. Warto zaznaczyć, że pomimo realizacji wielu zadań inwestycyjnych, gmina zawsze utrzymywała płynność finansową, a w ciągu 20 lat funkcjonowania samorządu wykonano inwestycje o wartości ponad 88 milionów złotych, w tym gmina pozyskała ponad 68 milionów dotacji.

Pani Szewc jest osobą niezwykle zaangażowaną w sprawy naszej gminy, nie tylko poprzez pracę w Urzędzie Miejskim, ale także poprzez członkowstwo w Stowarzyszeniu Kobiet Powiatu Janowskiego, gdzie pełni funkcję księgowej. Wraz z członkiniami Stowarzyszenia wielokrotnie reprezentowała Janów Lubelski na targach, festiwalach i festynach odbywających się na terenie całego Województwa Lubelskiego.

Analiza przebiegu pracy zawodowej Pani Bogumiły Szewc, postawa etyczna oraz zaangażowanie w życie społeczne, podejmowane działania na rzecz samorządu i społeczności lokalnej, zasługują na szczególne wyróżnienie.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www