Pogoda w Janowie

poniedziałek, 10 grudzień 2018, Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii

Augustyn Zezuliński

Augustyn Zezuliński
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego

Na wniosek grupy radnych Rada Miejska w dniu 13 lipca 2010 r. na XLVII sesji Rady Miejskiej nadała tytuł Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski Augustynowi Zezulińskiemu.

Pan Augustyn Zezuliński urodził się w 1936 r. w Janowie Lubelskim. Ukończył w tym mieście szkołę podstawową a następnie podjął naukę w Technikum Rolniczym w Gumniskach koło Tarnowa. Maturę uzyskał w roku 1957. W latach 1957-1959 odbył służbę wojskową.

Pracę zawodową w ogrodnictwie rozpoczął od grudnia 1959 roku. Ogrodnictwo jako rodzinną profesję kontynuuje on w drugim pokoleniu, swoją życiową pasję realizował najpierw w wydziale rolnictwa Rady Narodowej Miasta i Gminy w Janowie Lubelskim, od 1962 roku na stanowisku Kierownika Zieleni Miejskiej w Janowie Lubelskim. W roku 1966 został przeniesiony do nowopowstałego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej stworzył i zorganizował bardzo sprawnie działający wydział zieleni miejskiej, produkujący z dużym rozmachem kwiaty rabatowe dla miasta. Następnie od sierpnia 1979 roku pełnił funkcję konserwatora zieleni miejskiej, dbając o Zieleń miasta Janów Lubelski. Pod jego ogrodniczym okiem miasto mogło szczycić się pięknie utrzymaną zielenią, dzięki jego nieprzeciętnej pracowitości, energii i inwencji ulice i skwery były pełne pięknej roślinności, komponowanych klombów, do historii miasta przeszły figury kwietnikowe słonia, rakiety, misia, kalendarz z kwiatów ze zmienianą codziennie datą. W tych trudnych czasach, Janów Lubelski słynął z czystości i pięknej zieleni i zdobywał zasłużenie ówczesne laury „Mistrza gospodarności".

Od czerwca 1971 roku prowadził własne gospodarstwo ogrodnicze.

Przez wszystkie lata aktywności zawodowej towarzyszyła jego działaniom społecznikowska pasja. Od roku 1974 do 1990 nieprzerwanie pełnił funkcję radnego Rady Narodowej Miasta i Gminy w Janowie Lubelskim, podejmując wiele przedsięwzięć, np. zagospodarowania otoczenia cmentarza, Stoków. W dużej mierze dzięki jego staraniom na podmokłych nieużytkach został założony Park Misztalec z oczkiem wodnym, który dzisiaj zachwyca malowniczością krajobrazu, ciekawymi gatunkami drzew i krzewów i jest lubianym miejscem rekreacji. Od 1986 roku jest radnym Rady Parafialnej w parafii Św. Jana Chrzciciela, swoim doświadczeniem i umiejętnościami wspierał wiele inicjatyw Księdza Infułata Edmunda Markiewicza. Był głównym realizatorem i projektantem nowego założenia ogrodowego na Placu Różańcowym przy sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Przez całe lata stara się by ogrody przy sanktuarium były ukwiecone, dlatego corocznie ofiarowuje i wysadza tam kwiaty, które zdobią i podnoszą walory duchowego centrum Ziemi Janowskiej.

Red.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www