poniedziałek, 25 maj 2020, Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

Pogoda w Janowie

Kompleks 8

Położenie
Nazwa lokalizacji: 
Kompleks 8, działka 2211/4 – 0.3459 ha, działka 2210/4 – 0.3458 ha Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica”
Miasto / Gmina: 
Borownica, gmina Janów Lubelski
Powiat: 
janowski
Województwo: 
lubelskie
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 
0.6917 ha (powierzchnia nie włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
Kształt działki: 
prostokąt
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN / m2 włączając 23% VAT: 
na podstawie operatu szacunkowego
Właściciel / właściciele: 
Gmina Janów Lubelski
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: 
tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 
Kompleks 8 przeznaczony jest pod funkcje przedsiębiorczości (przemysł, składy, bazy, usługi komercyjne).
Charakterystyka działki
Klasa gruntów wraz z powierzchnią: 
RIVa – 0,69 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 
Brak danych
Obecne użytkowanie: 
Grunt rolny
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: 
Nie
Poziom wód gruntowych [m]: 
Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: 
nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: 
nie
Przeszkody podziemne: 
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu: 
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne: 
Wyklucza się niektóre przedsięwzięcia mogące bardzo znacząco oddziaływać na środowisko.
Budynki i zabudowania na terenie: 
nie
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): 
Droga asfaltowa o szer. 6-7m.
Autostrada / droga krajowa [km]: 
Droga krajowa 74 i 19 (od 2021 r. – S19) – dojazd - 450 m Autostrada A4 – 90 km
Kolej [km]: 
Szastarka – 16 km; Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km
Bocznica kolejowa [km]: 
Szastarka – 16 km Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km Szastarka – 16 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: 
Jasionka koło Rzeszowa – 80 km Świdnik koło Lublina– 85 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: 
Lublin 75 km
Istniejąca infrastruktura na terenie
Elektryczność na terenie: 

Tak - do 10 MW – uzgodnienia z Rejonem Energetycznym

 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: uzgodnienia z Rejonem Energetycznym miejsca przyłącza
 • Napięcie [kV]: 15
 • Dostępna moc [MV]: do 10 MW – uzgodnienia z Rejonem Energetycznym
Gaz na terenie: 

Tak - Linia średniego ciśnienia

 • Odległość przyłącza od granicy działki [m]: W południowej granicy działki ( indywidualne uzgodnienia)
 • Wartość kaloryczna [MJ/Nm3]: -
 • Średnica rury [mm]: 180 mm
 • Dostępna objętość [Nm3/h]: -  Linia średniego ciśnienia
Woda na terenie: 

Tak - Nowowybudowana sieć wodociągowa, PVC Dn160

 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: ok. 20 m (woda pitna) – indywidualne uzgodnienia
 • Dostępna objętość [m3/24h]: PVC Dn 160
Kanalizacja na terenie: 

Tak - Nowowybudowana sieć kanalizacji sanitarnej, fi 200

 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: ok. 20 m – indywidualne uzgodnienia 
 • Dostępna objętość [m3/24h]: fi 200
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: 
nie
Telefony: 

Nie - Trwają rozmowy z Telekomunikacją Polską S.A. na uzbrojenie terenu w sieć teleinformatyczną, wybudowana kanalizacja teletechniczna

 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: -
Uwagi: 

Co oferuje Janów Lubelski inwestorom?
- Centrum Obsługi Inwestora zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji;
- rekomendacje firm, które już zainwestowały;
- rozbudowaną platformę ulg i preferencji;
- niskie ceny gruntów

Nabycie gruntu przez inwestora:
- zakup gruntu w formie przetargu – cena - na podstawie operatu szacunkowego
- użytkowanie wieczyste – pierwsza opłata: do 25% wartości wylicytowanej w drodze przetargu, a następnie rocznie 3% wylicytowanej ceny przez okres trwania użytkowania.
- dzierżawa

Osoby do kontaktu : 

Elżbieta Iwankiewicz

 e-mail: elzbieta.iwankiewicz@janowlubelski.pl

Adam Łukasz

 e-mail: adam.lukas@janowlubelski.pl

Katarzyna Dzadz

e-mail: obslugainwestora@janowlubelski.pl

Punkt Obsługi Inwestora

 Referat Promocji i Rozwoju

+48 15/ 87 24 313, 512 246 783

 www.janowlubelski.pl

 http://www.janowlubelski.pl/borownica_panorama/borownica.html

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www