Pogoda w Janowie

sobota, 17 listopad 2018, Imieniny: Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Kompleks 6.4, działka 2317/41

Położenie
Nazwa lokalizacji: 
Kompleks 6.4, działka 2317/41
Miasto / Gmina: 
Janów Lubelski
Powiat: 
janowski
Województwo: 
lubelskie
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 
6.2843 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
Kształt działki: 
wielokąt
Możliwości powiększenia terenu: 
Tak
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN / m2 włączając 23% VAT: 
ok. 23 PLN/m2
Właściciel / właściciele: 
Gmina Janów Lubelski
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: 
tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 
Kompleks 6.4 przeznaczony jest pod funkcje przedsiębiorczości (przemysł, składy, bazy, usługi komercyjne).
Charakterystyka działki
Klasa gruntów wraz z powierzchnią: 
Bp - 4.4096 ha RIVb – 1.3910 ha RV – 0.4837 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 
Brak danych
Obecne użytkowanie: 
Teren niezagospodarowany – 4.4096 ha (Bp) Grunt rolny – 1.8747 ha (RIVb, RV)
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: 
Nie
Poziom wód gruntowych [m]: 
Brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: 
nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: 
nie
Przeszkody podziemne: 
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu: 
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne: 
Wyklucza się niektóre przedsięwzięcia mogące bardzo znacząco oddziaływać na środowisko.
Budynki i zabudowania na terenie: 
nie
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): 
Droga asfaltowa o szer. 6-7m.
Autostrada / droga krajowa [km]: 
Droga krajowa 74 i 19 (od 2021 r. – S19) – dojazd - 1350 m Autostrada A4 – 90 km
Kolej [km]: 
Szastarka – 16 km Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km
Bocznica kolejowa [km]: 
Szastarka – 16 km Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km Szastarka – 16 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: 
Jasionka koło Rzeszowa – 80 km Świdnik koło Lublina– 85 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: 
Lublin – 75 km
Istniejąca infrastruktura na terenie
Elektryczność na terenie: 

Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: od ok 290m -uzgodnienia z Rejonem Energetycznym miejsca przyłącza
Napięcie [kV]: 15 kV
Dostępna moc [MV]: do 10 MW – uzgodnienia z Rejonem Energetycznym

Gaz na terenie: 

Tak
Odległość przyłącza od granicy działki [m]: Od ok.265 m( indywidualne uzgodnienia)
Wartość kaloryczna [MJ/Nm3]: -
Średnica rury [mm]: 160 mm
180 mm

Dostępna objętość [Nm3/h]: - Linia średniego i wysokiego ciśnienia

Woda na terenie: 

Tak
Odległość przyłącza od granicy działki [m]: Od ok. 300 m – PVC Dn 100 (woda pitna) – indywidualne uzgodnienia
Od ok. 460 m – PVC Dn 160 (woda pitna) – indywidualne uzgodnienia

Dostępna objętość [m3/24h]: PVC Dn 100
PVC Dn 160

Kanalizacja na terenie: 

Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: Od ok. 270m (fi 200) – indywidualne uzgodnienia
Od ok. 470 m (fi 300) – indywidualne uzgodnienia

Dostępna objętość [m3/24h]: fi 200
fi 300

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: 
Nie (odległość ok. 2 000 m)
Telefony: 

nie

Uwagi: 

Co oferuje Janów Lubelski inwestorom?
- Centrum Obsługi Inwestora zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji;
- rekomendacje firm, które już zainwestowały;
- rozbudowaną platformę ulg i preferencji;
- niskie ceny gruntów

Nabycie gruntu przez inwestora:
- zakup gruntu w formie przetargu – cena ok. 23 zł/m2,
- użytkowanie wieczyste – pierwsza opłata: do 25% wartości wylicytowanej w drodze przetargu, a następnie rocznie 3% wylicytowanej ceny przez okres trwania użytkowania.
- dzierżawa

Osoby do kontaktu : 

Elżbieta Iwankiewicz
e-mail: elzbieta.iwankiewicz@janowlubelski.pl
Adam Łukasz
e-mail: adam.lukas@janowlubelski.pl
Katarzyna Dzadz
e-mail: obslugainwestora@janowlubelski.pl
Punkt Obsługi Inwestora
Referat Promocji i Rozwoju
+48 15/ 87 24 313
www.janowlubelski.pl
http://www.janowlubelski.pl/borownica_panorama/borownica.html

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www