piątek, 28 luty 2020, Imieniny: Romana, Makarego, Lutomira

Pogoda w Janowie

Referat Architektury i Nieruchomości

Wnioski

Pełnomocnictwo Urzędowe do potrzeb osób Głuchych i niedosłyszących
01 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  - Informacja o załącznikach do wniosku o u.w.z.
  - Przykład wniosku o ustalenie warunków zabudowy
02 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
03 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
04 Wniosek o wyrys i wypis z MPZP
05 Wniosek o wyrys i wypis ze SUiKZP
06 Wniosek o wydanie opinii-zaświadczenia
07 Wniosek o sporządzenie-zmianę MPZP
08 Wniosek o zmianę przeznaczenia w SUiKZP
09 Wniosek o zmianę przeznaczenia w MPZP
10 Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy ulicy
11 Wniosek o nadanie nr porządkowego nieruchomości
  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
21 Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
22 Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
23 Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

 

Karty informacyjne

001

Karta informacyjna - decyzja o warunkach zabudowy

002

Karta informacyjna - decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji

003

Karta informacyjna - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

004

Karta informacyjna - Wyrys i wypis z planu

005

Karta informacyjna - Wyrys i wypis ze studium

006

Karta informacyjna - zaświadczenia i opinie

007

Karta informacyjna - Przyjmowanie wniosków o sporządzenie MPZP

008

Karta informacyjna - Prowadzenie toku przy opracowaniu SUiKZP

009

Karta informacyjna - Prowadzenie toku przy opracowaniu MPZP

010

Karta informacyjna - Nadawanie lub zmiana nazw ulic

011

Karta informacyjna - Ustalanie numeru porządkowego nieruchomości

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www