piątek, 7 sierpień 2020, Imieniny: Doroty, Kajetana, Donata

Pogoda w Janowie

Straż Miejska

  1. Ochrona w miejscach publicznych życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.
  2. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji publicznej i w ruchu drogowym.
  3. Wykrywanie wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
  4. Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.

Brak osób

Kierownik Referatu:
Krzysztof Suchora

ul. Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski,
parter, pok. nr 19.

tel.: 15 872-43-23,
krzysztof.suchora@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www