sobota, 23 marzec 2019, Imieniny: Oktawiana, Pelagii, Zbisława

Pogoda w Janowie

Raport kadencyjny 2014-2018

Drodzy Mieszkańcy,

Szanowni Państwo!

Realizując  mandat społecznego zaufania, jakim jest niewątpliwie sprawowanie urzędu Burmistrza, w najbliższych  dniach  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i  Facebooku pragnę Państwu zaprezentować syntetyczny materiał stanowiący podsumowanie bieżącej kadencji za lata 2014 – 2018.

Raport z działalności Gminy Janów Lubelski, będzie prezentowany w częściach, tj. tematycznie.  Przedstawiany materiał  prezentuje Państwu naszą wspólną  pracę i wysiłki w różnych wymiarach naszego życia. To raport, który pozwoli Państwu sięgnąć wstecz, odwołać się do istotnych wydarzeń,  ocenić zachodzące w naszym otoczeniu zmiany. Materiał został zaprezentowany w sposób rzetelny  i obiektywny, ułożony tematycznie i pozwalający dostrzec rolę i pracę, nie tylko pracowników samorządu lokalnego, ale również współpracujących mieszkańców naszej gminy.

Podziękowania składam Radnym Rady Miejskiej z Przewodniczącą Panią Ewą Janus na czele, Sołtysom i Radom Sołeckim, Dyrektorom i Pracownikom szkół, jednostkom gminnym i instytucjom, moim pracownikom i współpracownikom Urzędu Miejskiego. Bez nich niewątpliwy sukces gminy Janów Lubelski w bieżącej kadencji nie byłby tak owocny. Dziękuję również  mieszkańcom naszej gminy, przedsiębiorcom oraz działającym organizacjom i stowarzyszeniom  
za zaangażowanie w gospodarcze i społeczne życie naszego środowiska lokalnego.

Wraz z kończącą się kadencją samorządu, mam poczucie satysfakcji, dobrze wykonanej misji, właściwie wykorzystanego czasu oraz wymiernej wartości wykonanej pracy.

Zapraszam Państwa  do ciekawej  lektury

Krzysztof Kołtyś

Burmistrz Janowa Lubelskiego

 

Raport kadencyjny 2014-2018 - cz. I

Raport kadencyjny 2014-2018 - cz. II

Raport kadencyjny 2014-2018 - cz. III

Raport kadencyjny 2014-2018 - cz. IV

Raport kadencyjny 2014-2018 - cz. V

Raport kadencyjny 2014-2018 - cz. VI

Raport kadencyjny 2014-2018 - cz. VII

Raport kadencyjny 2014-2018 - cz. VIII

Raport kadencyjny 2014-2018 - cz. IX

Raport kadencyjny 2014-2018 - cz. X

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www