niedziela, 24 maj 2020, Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

Pogoda w Janowie

Przetargi i Ogłoszenia

2019.08.09: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 2138/2 i 2139/2 


2019.08.09: Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Janowie Lubelskim przy ul. Świerdzowej- dz. nr 124/7 


2019.07.25: Wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Janowa Lubelskiego przeznaczonej do sprzedaży.- dz. nr 2129/47 


2019.02.11: Gmina Janów Lubelski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Janów Lubelski - dz. nr 2317/50 


2019.02.11: Gmina Janów Lubelski ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Janów Lubelski - dz. nr 2713/6 


2018.11.15: Wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Janowa Lubelskiego przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 1445 


2018.11.13: Wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Janowa Lubelskiego przeznaczonej do dzierżaw – dz. nr ewid. 4157 


2018.11.06: Obwieszczenie nr 26/2018 


2018.10.15: Wyniki głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego miasta Janowa Lubelskiego na 2019 rok 


2018.10.15: Informacja Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 


2018.10.11: Obwieszczenie nr 24/2018 Burmistrza Janowa Lubelskiego 


2018.09.24: Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Janów Lubelski - dz. nr 2713/6


2018.09.18: Będą kolejne miliony na inwestycje


2018.09.17: Ogłoszenie nr 21/2018 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 17 września 2018 roku


2018.09.14: Zarządzenie nr 62/2018 w sprawie głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego


2018.09.13: Gmina Janów Lubelski ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 4294/12


2018.09.10: Obwieszczenie nr 20/2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego


2018.09.07: Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Janów Lubelski - dz. nr 4772/1


2018.09.07: Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Janów Lubelski - dz. nr 2317/50


2018.09.07: Zawiadomienie - LI sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim


2018.09.05: Zarządzenie Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 3 września w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Łążek Ordynacki na dwa odrębne sołectwa


2018.09.05: Zaproszenie na zebrania osiedlowe - najbliższe 5 września - Osiedle Przyborowie i 6 września - Osiedle Wschód


2018.09.04: Obwieszczenie nr 19/2018 z dnia 03.09.2018 r.


2018.08.28: Burmistrz Janowa Lubelskiego zaprasza na spotkanie w dniu 30 sierpnia


2018.08.24: Zawiadomienie - L sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim


2018.08.03: Obwieszczenie nr 16/2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego


2018.08.03: Wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Janowa Lubelskiego przeznaczonej do dzierżawy - część działki o nr ewid. 88/1


2018.07.31: Informacja o terminie składania wniosków o dotacje na prace przy zabytku


2018.07.20: Ogłoszenie Burmistrza Janowa Lubelskiego o przyjmowaniu wniosków o powołanie na rzeczoznawcę ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt


2018.07.17: Obwieszczenie nr 15/2018 z dnia 17.07.2018 r.


2018.07.16: Obwieszczenie nr 14/2018 z dnia 12.07.2018 r.


2018.07.12: Wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Janowa Lubelskiego przeznaczonej do dzierżawy – dz. nr 3937


2018.07.12: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczonych do sprzedaży – dz. nr 3172/1, 3172/2


2018.06.25: Wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Janowa Lubelskiego przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 124/7


2018.06.25: Wykaz nieruchomości położonej na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczonej do sprzedaży – dz. nr 4772/1


2018.06.20: "Zielona sala gimnastyczna"


2018.06.18: Wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Janów Lubelski przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 989/4


2018.06.11: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta Janowa Lubelskiego przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 2117/5


2018.06.11: Wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Janowa Lubelskiego przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 1182


2018.06.07: Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 7 czerwca 2018 roku o zamieszczeniu oferty na realizację zadania publicznego "Wakacje z wartościami"


2018.06.07: Informacja dot. drogi ekspresowej S19


2018.05.15: Wykaz nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim przy ul. Różanej przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 4294/12 i 4294/13


2018.05.15: Wykaz nieruchomości rolnej położonej w Janowie Lubelskim przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 2713/6


2018.05.15: Wykaz nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim przy ul. Objazdowej przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 2713/5


2018.05.15: Wykaz nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski Drugi przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 2317/50


2018.05.15: Wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Janów Lubelski przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 1154/9


2018.05.15: Wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Janów Lubelski przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 3706 i 3707


2018.04.27: Obwieszczenie Nr 8/2017


2018.04.19: Wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Janowa Lubelskiego przeznaczonej do dzierżawy - część działki o nr ewid. 1445


2018.04.12: Wykaz nieruchomości położonej na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczonej do sprzedaży


2018.04.10: Wykaz nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski Drugi przeznaczonej do sprzedaży


2018.04.09: Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Janów Lubelski


2018.03.27: Obwieszczenie nr 6/2018 Burmistrza Janowa Lubelskiego


2018.03.21: Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Janów Lubelski


2018.02.20: Uwaga! Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów


2018.03.16: Zawiadomienie - XLIV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim


2018.03.05: Wykaz nieruchomości położonej na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczonej do sprzedaży


2018.03.02: Wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Janowa Lubelskiego przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 88/1


2018.03.02: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 1444/1 PKS


2018.03.02: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 1444/1


2018.03.02: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 1444/2


2018.03.02: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 2349/11


2018.02.27: Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski w roku szkolnym 2018/19.


2018.02.20: Ogłoszenie - wydawanie żywności w dniach 21, 22, 23 luty


2018.02.20: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczonych do sprzedaży


2018.02.19: Obwieszczenie nr 2/2018 Burmistrza Janowa Lubelskiego


2018.02.02: Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej"


2018.02.02: Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych"


2018.01.31: Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 31.01.2018r.


2018.01.29: Zarządzenie nr6/2018 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 15 stycznia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku


2018.01.23: Obwieszczenie Nr 1/2018


2018.01.22: Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 22.01.2018r.


2018.01.15: MPZP Obrówka/Kompleks Leśny


2018.01.10: Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół


2018.01.09: Ważna informacja dla mieszkańców ulicy: Kasztanowej, Klonowej, Jaworowej, Jarzębinowej, Dębowej


2018.01.08: Ogłoszenie nr 1/2018 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku


2018.01.03: Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminy Janów Lubelski w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018


2018.01.03: Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok


2017.12.29: Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w roku 2018 na terenie Gminy Janów Lubelski


2017.07.14: Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego o wywieszeniu wykazu


2017.05.04: Gmina Janów Lubelski ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 297/8, będącej własnością Gminy Janów Lubelski


2017.04.11: Ogłoszenie Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 10.04.2017 r.


2017.03.31: Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego o wywieszeniu wykazów


2017.03.07: Do sprzedania działki budowlane na osiedlu „Wschód”


2017.02.10: Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego o wywieszeniu wykazów


2017.01.27: Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego o wywieszeniu wykazów


2017.01.27: Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego o wywieszeniu wykazów


2017.01.25: Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Janowie lubelskim przy ul. Różanej na osiedlu „Wschód”


2016.10.28: Gmina Janów Lubelski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Janowie Lubelskim w kompleksie rekreacyjno - wypoczynkowym „nad zalewem” w sąsiedztwie Parku Rekreacji ZOOM Natury


2016.10.26: Gmina Janów Lubelski ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Janów Lubelski


2016.10.10: Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego o wywieszeniu wykazów


2016.09.20: Gmina Janów Lubelski ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 297/8, będącej własnością Gminy Janów Lubelski


2016.09.20: Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego o wywieszeniu wykazów


2016.08.25: Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Janów Lubelski


2016.08.18: Gmina Janów Lubelski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 2317/37i 2317/39 o pow. ogólnej 1,0820 ha stanowiącej własność Gminy Janów Lubelski


2016.07.14: Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego o wywieszeniu wykazów


2016.07.08: Obwieszczenie Nr 23/2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego


2016.06.28: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu


2016.06.23: Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego


2016.06.14: Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 297/8


 
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www