Pogoda w Janowie

poniedziałek, 10 grudzień 2018, Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii

OSP Biała

Historia powstania OSP w Białej
W czasie, kiedy w Europie pojawiały się pierwsze drużyny ogniowe, w Polsce  w dolinie rzeki Białej powstała wieś o tej samej nazwie. Dokumenty pisane wymieniają Białą  po raz pierwszy w 1245 roku, zaś w 1333r powstała w wyżej wymienionej wsi Parafia rzymsko- katolicka. Według akt Archiwum Państwowego w Lublinie zebranie założycielskie  przyszłej Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej odbyło się w dniu 28.12.1960r.Rejestracja przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie  odbyła się w 1961r  i ten rok oficjalnie zostaje uznany jako powstanie jednostki.
Na wymienionym zebraniu do Zarządu zostali wybrani następujący druhowie:
 1. Prezes Chmiel Stanisław
 2. Naczelnik Łukasik Jan
 3. Sekretarz Wojtan Jan
 4. Skarbnik Kulpa Franciszek
 5. Gospodarz Tyra Józef
 6. Członek Zarządu Momot Henryk
 7. Członek Zarządu Czarny Franciszek  
Skład Komisji Rewizyjnej:
 1. Przewodniczący Mucha Bronisław
 2. Zastępca Jarosz Stanisław
 3. Zastępca Król Jan
 4. Członek Florek Stanisław
 5. Członek  Jakubiec Jan
Po kilku miesiącach  Zarząd się częściowo zmienił i w nowym składzie działał kilka lat. Jednostka liczyła wówczas 37 druhów.
Od chwili powstania OSP w Białej prowadzono intensywne działania ratownicze. Początki były trudne, z braku środków na sprzęt  do akcji strażacy jeździli  furmankami z bosakami i innym sprzętem burzącym.
Pierwszymi  taborzystami byli Łukasik Stanisław, Gumienik Jan, Surtel Jan, Nizioł Czesław. Przybywało coraz więcej chętnych, którzy widząc sens działań strażaków chcieli pomagać ludziom, dotkniętych  nieszczęściem. W połowie lat 60 jednostka dostała od Komendy Powiatowej  Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim motopompę M-800.
Pierwszymi mechanikami, którzy skończyli dwutygodniowy kurs  mechanika motopomp, zostali:
dh Prężyna Czesław
dh Maiło Feliks
dh Skubik Eugeniusz
 
Pierwsze  zbiórki lub zebrania strażaków odbywały się w szkole, bądź też w mieszkaniu Pana Jana Flisa „na Wodończy”.
Z biegiem czasu po zgromadzeniu materiałów (w ramach składek) na działce dh Jakubca Jana  wybudowano pierwszą drewnianą remizę oraz podłogę do organizowania zabaw tanecznych. Za zgromadzone środki, materiały budowlane w ramach czynu i dzięki  udzieleniu pomocy przez Państwo i PZU w 1967 roku oddano do użytku   strażnicę. Następnie na przełomie lat siedemdziesiątych dobudowano garaż oraz wspinalnię.  W 1967 r.  z okazji otwarcia  nowo wybudowanej  strażnicy OSP pozyskała  Stara 25 kierowcami którego zostali: dh Miś Józef oraz dh Pudło Jan. Od tej chwili  jednostka brała udział w gaszeniu wszystkich dużych pożarów na terenie miasta i gminy, powiatu a nawet w odległych miejscowościach: np. w Zdziłowicach,  Chrzanowie, Turobinie. W 1997r  w ramach zwiększenia potencjału gaśniczego jednostki Burmistrz Miasta i Gminy Janów Lub. odkupił od  KR PSP w Janowie Lub. samochód  Jelcz GCBA 6/32, który służy do obecnej chwili. Dodatkowymi kierowcami  - konserwatorami  oprócz Edwarda Beksiaka zostali dh Mucha Stanisław oraz dh Pudło Stanisław.W 2000 r.  jednostka OSP w Białej  przekazała samochód lekki marki Żuk do  OSP  Łążek Ordynacki, w zamian otrzymała samochód marki Nysa. W 2006r. z pomocą środków Zarządu Głównego ZOSP  RP w Warszawie, za pośrednictwem Zarządu Wojewódzkiego oraz dzięki pomocy finansowej Burmistrza i Rady Miejskiej w Janowie został zakupiony w Częstochowie Ford . W dniu 17.01.2008r. aktu przekazania dokonał Prezes  ZW ZOSP RP dh Marian Starownik,  natomiast poświęcenia ks. proboszcz Infułat Edmund Markiewicz w obecności licznie zgromadzonych radnych, delegacji władz oraz mieszkańców naszych miejscowości. Jednostka nasza  przez cały okres  niosła pomoc w różnego rodzaju zdarzeniach: klęskach, poszukiwaniach zaginionych osób, w walce z powodzią na Wiśle.W celu podwyższenia mobilności składaliśmy kilkakrotnie wnioski o wejście do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
Aby utrzymywać sprawność bierzemy udział w szkoleniach i zawodach sportowo-pożarniczych, w których nasza jednostka zajmuje czołowe lokaty. Starty uwieńczone sukcesami w zawodach sportowo-pożarniczych stały się niejako tradycją naszej jednostki. Należy podkreślić, iż pierwsze zawody na szczeblu rejonu janowskiego  w 1997 r. wygrała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Białej, która następnie zajęła IV miejsce na Zawodach Województwa Tarnobrzeskiego w Rudniku. Wygrywając zawody eliminacyjne jednostka OSP /grupa starszych/ reprezentowała w 2010 r. powiat janowski na Zawodach Wojewódzkich w Krasnymstawie zajmując III miejsce. Nagrodą za co była piła do cięcia betonu i stali. W bieżącym roku nasi przedstawiciele wygrali Zawody Powiatu Janowskiego, które odbyły się w Chrzanowie. Dodatkowo informuję, że jednostka za każdym niemal razem biła rekord powiatu  osiągając wynik w ćwiczeniu bojowym  na zawodach w granicach  37 sek. (Podczas treningów wynik był jeszcze lepszy).
Ta bojowa drużyna zrobiła prezent sobie, OSP i reklamę naszej  miejscowości na jubileusz 50-lecia.
Skład zwycięskiej drużyny:
 1. Wieleba Marcin
 2. Rząd Mateusz
 3. Pyć Gabriel
 4. Zdybel Marcin
 5. Mucha Bogdan
 6. Gumienik Michał
 7. Pniak Piotr
 8. Brodowski Rafał
Za tak dobre wyniki należą się podziękowania Naczelnikowi OSP Stanisławowi Mucha oraz innym członkom, którzy nadzorowali i przygotowywali drużynę.
 
OSP od początku była aktywna. Jednym z przykładów może być współpraca z GS w ramach, której GS przekazał materiał, a jednostka robociznę i uzyskano ujęcie wody.
Przy pomocy Komendy Rejonowej Straży Pożarnej i Komendy Wojewódzkiej w Tarnobrzegu, została częściowo zmodernizowane obiekty i postawiona ściana ćwiczeń do wspinania po drabinie hakowej. Następnie  przez Komendanta Wojewódzkiego został  zorganizowany Turniej Nadwiślański wspinania po drabinie hakowej. 
Tradycją pokoleń działaczy tej jednostki jest upór w działaniu, konsekwencja, ale przede wszystkim spontaniczna chęć niesienia pomocy tym którzy jej potrzebują. Cechy te zjednały poparcie wśród całego społeczeństwa oraz licznych organizacji, które wspierały działania ochotników. W związku z tym w 2008 roku OSP Biała w porozumieniu z Panem Burmistrzem oraz z Radą Miasta i Gminy w Janowie Lubelskim podjęła decyzję o rozbudowie strażnicy.
Urząd Miasta i Gminy przeznaczył na ten cel ok. 66 tys. złotych.
W ciągu pół roku  wartość ta potroiła się, a na powiększenie kwoty złożyła się następująca pomoc m.in.: Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lub. Mieszkańców Białej Pierwszej i Drugiej, Komas Sp. z.o.o., Nadleśnictwa Janów Lub.  Buder,  Spółdzielni Kółek Rolniczych, Banku Spółdzielczego, firmy transportowej Mróz Stanisław i Biernat  ZW ZOSDP i ZG ZOSP RP
Powyższy wkład i zaangażowanie  naszej jednostki, wymienionych i nie wymienionych sponsorów, doceniły Władze Miasta, składając wniosek o pomoc unijną.12.01.2010r  przekazaliśmy klucze [do stanu surowego] wykonawcy panu Józefowi Królowi w celu kontynuowania rozpoczętej modernizacji. Dzięki tym wszystkim działaniom powstała okazała remiza, która służy nie tylko strażakom ale i całemu społeczeństwu. 
 
Linki:
 
 
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www