Weather in Janów

Oferty inwestycyjne - przemysł i turystyka

Gmina Janów Lubelski
Razem: 1,4363 ha
ok. 26 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
6.2843 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
3.8714 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
0.7988 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
0.8054 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
0.5790 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
1.4022 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
3.5423 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
1.5157 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Spółdzielnia Kółek Rolniczych ~ 45 ha
~45 ha
Do uzgodnienia ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych
Gmina Janów Lubelski
0.6917 ha (powierzchnia nie włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
1.0125 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 24 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
1, 2864 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 24 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
1.0126 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 24 PLN/m2
Projektowanie i tworzenie stron www