Drukuj print

Kontakt

sekretariat@janowlubelski.pl

place ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
phone tel. +48 15 87 24 330
fax. +48 15 87 24 670

Adres skrytki ePUAP:

/UMJL/SkrytkaESP

Work hours

pon., śr., czw. 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.00
piątek 7.30-15.00

 

Numer konta bankowego

Investment Planning and Implementation Department

Kierownik Referatu:

Małgorzata Jasińska

Pokój 21

tel.: 158724322

inwestycje@janowlubelski.pl


Gł. specjalista ds. Inwestycji:

Bernard Zakościelny

Pokój 21

tel.: 158724322

bernard.zakoscielny@janowlubelski.pl


Inspektor ds. Inwestycji:

Joanna Startek

Pokój 21

tel.: 158724322

joanna.startek@janowlubelski.pl


Inspektor ds. Inwestycji:

Edyta Szkutnik

Pokój 21

tel.: 158724322

edyta.szkutnik@janowlubelski.pl


Podinspektor ds. inwestycji:

Edward Podkański

Pokój 21

tel.: 158724322

edward.podkanski@janowlubelski.pl


Gł. specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych:

Barbara Mucha

Pokój 4

tel.: 158724310

zamowieniapubliczne@janowlubelski.pl


Inspektor ds. zamówień publicznych:

Anna Flis

Pokój 4

tel.: 158724310

anna.flis@janowlubelski.pl

Organizational and Administrative Department

Kierownik Referatu

Magdalena Kolasa

Pokój 27
tel.: 158724331
magdalena.kolasa@janowlubelski.pl


Gł. specjalista ds. kadrowych i działalności gospodarczej:

Mariola Kołtyś

Pokój 20

tel.: 158724672

mariola.koltys@janowlubelski.pl

 

Architecture and Real Estate Department

Kierownik Referatu:

Waldemar Futa
Pokój 22
tel.: 15 872-43-29
waldemar.futa@janowlubelski.pl


St. specjalista ds. architektury i planowania przestrzennego:

Krzysztof Zbiżek

Pokój 22

tel.: 15 872-46-73

planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


Specjalista ds. architektury i planowania przestrzennego:

Michał Nizioł

Pokój 22

tel.: 15 872-46-73

michal.niziol@janowlubelski.pl


St. specjalista ds. gospodarki nieruchomościami:

Andrzej Molicki

Pokój 26

tel.: 15 872-43-16

gospodarkakomunalna@janowlubelski.pl


Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami:

Izabela Zięba

Pokój 26

tel.: 15 872-43-16

izabela.zieba@janowlubelski.pl

Budget and Tax Department

Kierownik Referatu:

Skarbnik Gminy - Monika Machulak
Pokój 18
tel.: 158724314
skarbnik@janowlubelski.pl


St. specjalista ds. księgowości budżetowej:

Grażyna Orzeł

Pokój 17
tel.: 158724324

grazyna.orzel@janowlubelski.pl


St. specjalista ds. księgowości budżetowej i budżetu:

Joanna Drzazga

Pokój 17

tel.: 158724324

joanna.drzazga@janowlubelski.pl


Inspektor ds. księgowości budżetowej:

Ewa Startek

Pokój 17

tel.: 158724324

ewa.startek@janowlubelski.pl


Podinspektor ds. księgowości budżetowej:

Lidia Niemasik

Pokój 17

tel.: 158724324

lidia.niemasik@janowlubelski.pl


St. specjalista ds. płac:

Justyna Kędra-Łukasiewicz

Pokój 16

tel.: 158724324

justyna.kedra-lukasiewicz@janowlubelski.pl


St. inspektor ds. księgowości podatkowej:
Katarzyna Wrotkowska

Pokój 19

tel.: 158724323

katarzyna.wrotkowska@janowlubelski.pl


Inspektor ds. księgowości podatkowej:
Michał Flis

Pokój 19

tel.: 158724323

michal.flis@janowlubelski.pl


Inspektor ds. księgowości podatkowej:
Robert Butryn

Pokój 19

tel.: 158724323

robert.butryn@janowlubelski.pl


St. inspektor ds. ewidencji księgowej i egzekucji:
Krzysztof Suchora

Pokój 19

tel.: 158724323

krzysztof.suchora@janowlubelski.pl


Inspektor ds. obsługi kasy:

Anna Kotuła

Pokój 12

tel.: 158724306

anna.kotula@janowlubelski.pl

Promotion and Development Department

Kierownik Referatu:

Elżbieta Iwankiewicz

Pokój 24
tel.: 158724313

pr@janowlubelski.pl
elzbieta.iwankiewicz@janowlubelski.pl


Inspektor ds. promocji i rozwoju:

Anna Jaremek

Pokój 24
tel.: 158724313

anna.jaremek@janowlubelski.pl


Informatyk Urzędu:

Łukasz Butryn

Pokój 24
tel.: 158724313

lukasz.butryn@janowlubelski.pl


Inspektor ds. promocji i komunikacji społecznej:

Dorota Kozdra

Pokój 13
tel.: 158724320

gazetajanowska@janowlubelski.pl


Kierowca:

Wojciech Peret

wojciech.peret@janowlubelski.pl

Department of Environmental Protection and Municipal Management

Kierownik Referatu:

Anna Szkup

Pokój 3
tel.: 15 872-43-15
gospodarkakomunalna@janowlubelski.pl


St. specjalista ds. drogownictwa:

Justyna Kuśmierczyk

Pokój 3
tel.: 15 872-43-15

justyna.kusmierczyk@janowlubelski.pl


St. specjalista ds. gospodarki komunalnej i odpadami:

Tomasz Jaworski

Pokój 10
tel.: 15 872-20-11

tomasz.jaworski@janowlubelski.pl


St. specjalista ds. gospodarki komunalnej i odpadami:

Krzysztof Waldemar Kołtyś

Pokój 10
tel.: 15 872-20-11

krzysztof.koltys@janowlubelski.pl


Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i odpadami:

Kamil Wybrański

Pokój 10
tel.: 15 872-20-11

kamil.wybranski@janowlubelski.pl

Department of Social and Civic Affairs

Kierownik Referatu:

Justyna Kamińska

Pokój 6
tel.: 15 872-43-09
justyna.kaminska@janowlubelski.pl


St. specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Elżbieta Szostek

Pokój 6
tel.: 15 872-43-09

ewidencjaludnosci@janowlubelski.pl


Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Paweł Kusz

Pokój 5
tel.: 15 872-43-09

pawel.kusz@janowlubelski.pl


St. specjalista ds. obsługi Rady Miejskiej:

Ewa Misztal

Pokój 13
tel.: 15 872-43-20

biurorady@janowlubelski.pl

Civil Registry Office

Kierownik Referatu:

Dorota Walikowska

Pokój 2

tel. kom.: 603785224

tel.: 158724321
usc@janowlubelski.pl

dorota.walikowska@janowlubelski.pl


Z-ca Kierownika Referatu:

Iwona Wojtan

Pokój 2

tel. kom.: 603785224

tel.: 158724321
usc@janowlubelski.pl

iwona.wojtan@janowlubelski.pl

Data Protection Officer

Inspektor Ochrony Danych:

Paweł Wiśniewski
pok. 22

tel.: 158724673
iod@janowlubelski.pl

Legal Counsel

Radca Prawny:

Eugeniusz Kiszka
tel.: 158724320
radcaprawny@eugeniuszkiszka.pl

 

Radca Prawny:

Urszula Nieborak
tel.: 158724320
urszula.nieborak@janowlubelski.pl

Crisis Management and Logistics Department

Kierownik Referatu:
Sławomir Dworak
Pokój 7
tel.: 158724671
slawomir.dworak@janowlubelski.pl


St. specjalista ds. obrony cywilnej, wojskowej i zarządzania kryzysowego:

Andrzej Orzeł

Pokój 7
tel.: 158724671

andrzej.orzel@janowlubelski.pl

 

facebook twitter youtube instagram