Drukuj print

Zawiadomienie - XLII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 27.04.2022

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 28 kwietnia 2022 r., o godz. 9:30 w Janowskim Ośrodku Kultury odbędzie się  XLII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

 

/p>

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej 30 marca 2022 r.
4. Podjęcie uchwał:
1) uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Janów Lubelski w 2022 r.,
2) uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Janów Lubelski na rok 2022,
3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (farmy fotowoltaiczne),
4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Ruda),
5) uchwała w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Janowie Lubelskim,
6) uchwała w zmieniająca uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,
7) uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i utrzymanie obywatelom Ukrainy,
8) uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Janów Lubelski za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
9) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
10) uchwała zmieniająca uchwałę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu (ul. Stokowa),
11) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu (ul. Boh. Poryt. Wzg.),
12) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
13) uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2022 – 2031.
5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok.
6. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Janów Lubelski za 2021 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami publicznymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Jarosz

 

facebook youtube