Drukuj print

Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim - 15 września [TRANSMISJA]

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 08.09.2022

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 15 września 2022 r., o godz. 11:00  w Janowskim Ośrodku Kultury odbędzie się  XLVI sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

 

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;
2. Przedstawienie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 19 lipca 2022 r.;
4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej odbytej 28 lipca 2022 r.;
5. Podjęcie uchwał:

1) uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janów Lubelski, w roku szkolnym 2022/2023,
2) uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego,
3) uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Janowa Lubelskiego,
4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego,
5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
6) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
7) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
8) uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2022 – 2031.

6. Wolne wnioski;
7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca  Rady Miejskiej

Krystyna Ćwiek

Tagi:
sesja
facebook youtube