Drukuj Drukuj

Zawiadomienie o LIII sesji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim - 9 grudnia

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 02.12.2022

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 9 grudnia 2022 r., o godz. 8:30  w Janowskim Ośrodku Kultury odbędzie się  LIII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim VIII kadencji.

 

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 14 listopada 2022 r.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej odbytej 17 listopada 2022 r.
5. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej odbytej 24 listopada 2022 r.
6. Podjęcie uchwał:
 

1) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski,
2) uchwała w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Zoom Natury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janowie Lubelskim zadań własnych Gminy Janów Lubelski,
3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (obręb Janów Lubelski Czwarty),
4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (obręb Janów Lubelski Drugi),
5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do SIM Lubelskie sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku w postaci prawa własności nieruchomości,
6) uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) uchwała w sprawie poręczenia przez Gminę Janów Lubelski zobowiązania z tytułu zobowiązania bankowego zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim,
8) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
9) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
10) uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2022 – 2031.
 

7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Jarosz

Tagi:
sesja
facebook youtube