Drukuj Drukuj

Zawiadomienie - LXX sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim VIII kadencji - 23 lutego - transmisja

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 16.02.2024

 

 

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 23 luty  2024 r., o godz. 9.30  w Janowskim Ośrodku Kultury odbędzie się  LXX sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim VIII kadencji.

Transmisja sesji na żywo dostępna będzie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.janowlubelski.pl .

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 25 stycznia 2024 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 20230,
 2. uchwała w sprawie nadania statutu Janowskiemu Ośrodkowi Kultury w Janowie Lubelskim,
 3. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/606/23 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim przy ul. Ks. Skorupki,
 4. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego,
 5. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
 6. uchwała, w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
 7. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2024 – 2030,
 8. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Janów Lubelski,
 9. uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
 10. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu (dokumentacja ul. Wojska Polskiego),
 11. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu (budowa ciągu pieszego w Zofiance Górnej),
 12. uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
 13. uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2024 – 2032,
 14. uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.     

 

  Przewodnicząca  Rady Miejskiej         

      Krystyna Ćwiek

               

Tagi:
sesja
facebook youtube