Drukuj Drukuj

Zawiadomienie - LXIX sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim - 25 stycznia

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 18.01.2024

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 25 stycznia 2024 r., o godz. 9:30 w Janowskim Ośrodku Kultury odbędzie się  LXIX sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim VIII kadencji.

 


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 28 grudnia 2023 r.
4. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim:

1) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
2) przeprowadzenie wyborów,
3) odczytanie uchwały w/s wyboru ławników.

5. Prezentacja działalności Spółki Zoom Natury za rok 2023.
6. Podjęcie uchwał:

1) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu placu targowego,
2) uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
3) uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Janów Lubelski,
4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Janowie Lubelskim,
5) uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu,
6) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Konserwacja i restauracja elewacji dzwonnicy – bramy wraz z ogrodzeniem”,
7) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Konserwacja i restauracja ogrodzenia zespołu poklasztornego dawnych Dominikanów obecnie kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim - kontynuacja”,
8) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
9) uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2024 – 2032.

7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca  Rady Miejskiej

Krystyna Ćwiek

Tagi:
sesja
facebook youtube