Drukuj Drukuj

Zawiadomienie IV sesji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim IX kadencji - 16 lipca

Autor: Łukasz Butryn
Opublikowano: 09.07.2024

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 16 lipca 2024 r., o godz. 9.30 w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim IX kadencji.

Transmisja sesji na żywo dostępna będzie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.janowlubelski.pl .

 

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 20 czerwca 2024 r.
  4. Przeprowadzenie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej:

1) powołanie Komisji Skrutacyjnej

2) zgłaszanie kandydatów,

3) przeprowadzenie tajnego głosowania,

4) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów,

5) przedstawienie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

  1. Podjęcie uchwał:

1) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim,

2) uchwała w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej ul. Majora Dobrzańskiego w Janowie Lubelskim do kategorii gminnych dróg publicznych,

3) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janów Lubelski,

4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (działka nr 192 w Białej Drugiej),

5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (działka nr 1038/2 i 2317/16 w obrębie Janów Lubelski Drugi),

6) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości,

7) uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski,

8) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „E – usługi w Gminach Partnerstwa – Zielona Brama Roztocza”,

9) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski,

10) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego,

11) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu (droga Łążek Ordynacki – Momoty Dolne),

12) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu (droga Biała II – Kawęczyn),

13) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.,

14) uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2024 – 2033.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.      

Przewodnicząca  Rady Miejskiej 

      Bożena Czajkowska

               

facebook youtube