Drukuj print

ZAPRASZAMY NA POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK " Hej kolęda, kolęda..." - 18 I 19 stycznia

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 27.12.2022

REGULAMIN i WARUNKI UCZESTNICTWA
1. ORGANIZATOR
- Janowski Ośrodek Kultury
- Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
2. CELE
- Prezentacja polskiej twórczości kolędowej
- Promocja twórców i wykonawców
- Pielęgnowanie tradycji śpiewu kolęd
pastorałek wśród dzieci i młodzieży
KRYTERIA OCENY
3.CZAS I MIEJSCE Przegląd odbędzie się
18 stycznia 2023 godz. 9.00
- przedszkola
- klasy I-III
19 stycznia 2023 godz. 9.00
- klasy IV-VI
- VII, VIII
-szkoły ponadpodstawowe
godz. 9:00 sala widowiskowa JOK
4. UCZESTNICY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
- Soliści i zespoły wokalno- instrumentalne
- Wykonanie jednej kolędy lub pastorałki z polskim tekstem
Zgłoszenia na kartach zgłoszeń oraz podkłady wyłącznie na adres email.: hejkoleda@onet.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2023r.
5. KATEGORIE WIEKOWE
18 stycznia
- przedszkola
- klasy I-III
19 stycznia
- klasy IV-VI
- VII, VIII
-szkoły ponadpodstawowe 

facebook youtube